Hvilke krav stilles til norske bedrifter, og hva sier loven?