Intro til overføring av timer

I denne videoen går vi gjennom hvordan overføring av timer fungerer, og hvilke ting du må tenke på før du overfører timene.