I dette kurset vil vi gå gjennom Svenn-systemet på pc. Kurset er delt inn i ulike videoer som presenterer alle delene av Svenn i detalj, slik at du kan få en god overordnet forståelse av hvordan dere kan lykkes med Svenn.