I dette kurset presenterer vi de ulike stegene i et byggeprosjekt og hva de innebærer.

Målet med kurset er at du skal bli kjent med hvem kunden til Svenn er og hvordan deres arbeidshverdag ser ut, samt hvordan Svenn kan bli tatt ut bruk for å gjøre prosjekter smidigere, samtidig som man enkelt overholder alle lovpålagte krav.

Presentasjonen som er brukt i forbindelse med denne presentasjonen kan du se her:
https://docs.google.com/presentation/d/1iYXcvPALns3Ka9qoIzqXGPoCO61joG7_s1M3q5DXQEw/

Bruk gjerne presentasjonen og dette kurset til å bli kjent med ord og uttrykk som brukes i en byggehverdag.

Vi ønsker deg masse lykke til med kurset.

Hilsen fra Joakim, Endre, Ruben og Christopher.