Bli en ekte
Svenn-Ekspert


Kurs som hjelper deg i gang og gir deg det du trenger for å bli en ekte Svenn-ekspert.

Alle kursene er designet for å ta deg gjennom prosessen fra nybegynner til ekspert, innenfor en rekke tema som prosjektstyring, HMS, Kvalitetssikring, integrasjoner og mye mer.

Utvalgte kurs om Svenn

Kvalitetssikring, HMS og Sentral godkjenning